Certyfikaty

Cementownia „ODRA”  S.A. funkcjonuje w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania według standardów:

 • EN ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009),
 • EN ISO 14001:2004 (PN EN ISO 1400:2005),
 • PN-N-18001:2004. 

Wykorzystanie nowoczesnych systemów zarządzania jest jednym z celów strategicznych Cementowni. Wszystkim działaniom przyświecają dwie nadrzędne wartości: 

 • najwyższa jakość świadczonych usług,
 • troska o klienta, pracowników i środowisko naturalne.

Wszystkie działania rozwojowe wynikają z przyjętej strategii firmy. Uwzględniają:

 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń, hałasu oraz ilości wytwarzanych odpadów,
 • rozwój pracowników mający na celu podnoszenie świadomości w zakresie dbałości
  o środowisko oraz poprawy warunków pracy,
 • dążenie do ciągłej poprawy poziomu BHP i zgodność z przepisami prawa oraz zapobieganie wypadkom przy pracy.

 • 9825a78a591cfd60850155ee093a3e4e.jpg
 • fefadeed687a0e103be160a154a06b05.jpg
 • d283230f1d36a7c41daf3e5d6d4709ab.jpg